Apie konferenciją

 
 TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA ALTA'2011

          PAŽANGIOS MOKYMOSI TECHNOLOGIJOS 

Konferencija ALTA'2011 „Pažangios mokymosi technologijos“ vyko 2011 m. spalio 27 d. adresu  Laisvės alėja 79 (Kauno viešbutis), Kaunas.
Tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, suburti diskusijai įvairių sričių atstovus, t.y. mokytojus, dėstytojus, bendruomenių atstovus, mokslininkus ir verslininkus aptarti IKT kompetencijų svarbą švietimo ir profesinėje veikloje.  
 
Konferencijos temos:
  • Inovatyvus mokymasis visą gyvenimą: socialinės priemonės ir tinklai, esminių gebėjimų ugdymas, mokymosi bendruomenės;
  • E. švietimas: atviri mokymosi šaltiniai, mokymo ir mokymosi metodologijos, nauji mokymo/mokymosi modeliai, bendradarbiavimas ir veiklomis grįstas mokymasis, kokybės užtikrinimas;
  • Inovacijos ir tyrimai: Žiniatinklis 2.0 ir Žiniatinklis 3.0, mobilių technologijų taikymas mokyme, mokslo ir verslo bendradarbiavimas;
  • Gerosios praktikos pavyzdžiai:  tarptautinio bendradarbiavimo patirtis, projektų rezultatai ir išvados, atvejai. 

ALTA'2011 konferencija - kasmetinė, tarptautinė konferencija, kurioje pristatomi ne tik projekto rezultatai, bet žymiai platesnis požiūris į e. švietimą. Pranešimai  - lietuvių ir anglų kalbomis.

Konferencija rengiama Leonardo da Vinčio programos naujovių perkėlimo projekto „MW-Sonet – Kaimiškųjų vietovių moterų tinklas kaip mentoriavimo priemonų“, numeris LLP-LDV-TOI-2009-LT-0052,  finansuojamo remiant Europos Komisijai, lėšomis.

Konferencijos akimirkos foto albume

 

 
Papildoma informacija: Vilma Rūta Mušankovienė, vilmako@gmail.com